Tin tức -Sự kiện

Viên chức Trường CĐSP Trung ương Nha Trang tham dự Hội thảo “Chuẩn bị cho trẻ vào học lớp 1”

Ngày đăng: 17/12/2022 -20:20:35 PM

Thực hiện công văn số 6177/BGD&ĐT ngày 23/11/2022 về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội thảo “Chuẩn bị cho trẻ vào học lớp 1, vấn đề liên thông giữa Mầm non và Tiểu học – Thực trạng và giải pháp”, Trường CĐSP Trung ương Nha Trang đã cử cô Đinh Hiền Minh – Phó hiệu trưởng và cô Phạm Quỳnh Hương – Phó trưởng khoa Giáo dục Mầm non tham gia.
Mục đích của Hội thảo là trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm ra giải pháp đối với vấn đề liên thông giữa Mầm non và Tiểu học trong việc chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1, bao gồm công tác quản lý chỉ đạo, công tác đào tạo bồi dưỡng và việc lựa chọn phương pháp, hình thức, xây dựng môi trường và tổ chức thực hiện đảm bảo liên thông giữa Mầm non và Tiểu học, giúp trẻ em mẫu giáo 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1. 
Trường CĐSP Trung ương Nha Trang có bài tham luận của Thạc sỹ Nguyễn Đức Thới được in trong kỷ yếu Hội thảo với tiêu đề “Công tác đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo liên thông giữa Mầm non và Tiểu học, hỗ trợ trẻ em sẵn sàng vào học lớp 1 của Trường CĐSP Trung ương Nha Trang”.
Tại Hội thảo, thạc sỹ Đinh Hiền Minh – Phó hiệu trưởng nhà trường cũng đã có những phát biểu có ý nghĩa với tư cách đại diện cho cơ sở đào tạo giáo viên Mầm non. Hội thảo thành công tốt đẹp đã đi đến những kết luận xác đáng, toàn diện về vấn đề liên thông giữa Mầm non và Tiểu học, tạo ra tiếng nói chung giữa hai cấp học, từ đó có những hỗ trợ tốt nhất cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp 1./.
Một số hình ảnh tại hội thảo
sptwnt
Viên chức Trường cùng các chuyên viên của Vụ GDMN
sptwnt
Cô Đinh Hiền Minh phát biểu tại hội thảo

Phạm Quỳnh Hương

Tin cùng loại