Tin tức -Sự kiện

Sinh viên học tập học phần Xây dựng và Tổ chức thực hiện Chương trình GDMN

Ngày đăng: 15/12/2020 -20:06:49 PM

Học phần Xây dựng và Tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non là một trong những học phần quan trọng đối với sinh viên chuyên ngành Giáo dục mầm non. Học xong học phần này sinh viên sẽ:
- Có kiến thức cơ bản về tổ chức chế độ sinh hoạt cho trẻ ở Trường Mầm non, chủ đề giáo dục và xây dựng kế hoạch giáo dục theo chủ đề - một trong những cách tiếp cận trong giáo dục mầm non.
- Có kỹ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động theo nhu cầu hứng thú của trẻ (hoạt động ngoài trời, hoạt động góc), có kỹ năng thiết kế kế hoạch giáo dục tuần cho trẻ. 
- Có ý thức nghiên cứu lý luận, rèn luyện kỹ năng để tổ chức triển khai chương trình trong GDMN đạt hiệu quả.
sptwnt
Để học tập học phần này đạt hiệu quả tốt đòi hỏi mỗi sinh viên phải có khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng của tất cả các học phần phương pháp chuyên ngành đã học ở các giai đoạn trước vì đây là một học phần chuyên ngành mang tính chất tổng hợp. Sinh viên được quan sát giáo viên mầm non tổ chức một số hoạt động trên trẻ (kiến tập); được giảng viên bộ môn hướng dẫn thực hành tổ chức các hoạt động trong chế độ sinh hoạt trong tình huống đóng vai. Qua đó những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên sẽ được hình thành, củng cố và phát triển. Đây cũng là cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp để khi tốt nghiệp ra trường sinh viên sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của một người giáo viên mầm non trong thực tế./.

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Tin cùng loại