Tin tức -Sự kiện

Khoa Giáo dục Mầm non tổ chức Hội nghị viên chức Năm học 2020 - 2021

Ngày đăng: 08/10/2020 -15:53:56 PM

Quán triệt sự chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường, vào lúc 14 giờ ngày 06 tháng 10 năm 2020, Khoa Giáo dục Mầm non đã tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2020 – 2021. Tham dự hội nghị có Ban chủ nhiệm khoa và tập thể viên chức Khoa Giáo dục Mầm non.
Diễn ra trong thời gian hơn ba giờ đồng hồ, với sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã thu được nhiều ý kiến đóng góp tích cực, hiệu quả cho các báo cáo: Báo cáo thực hiện nghị quyết hội nghị CBVC năm học 2019-2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021; Báo cáo hoạt động ban thanh tra nhân dân năm học 2019-2020; Báo cáo tổng kết thi đua năm học 2019-2020 và phương hướng năm học 2020-2021; Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của Khoa. Trên cơ sở phân tích, chỉ rõ những khó khăn trong công tác tuyển sinh, những mặt tích cực, hạn chế về ý thức, thái độ, phương pháp và năng lực học tập của học sinh - sinh viên ngành học Giáo dục Mầm non và Giáo dục Đặc biệt, hội nghị đã thống nhất đề ra một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội, hướng đến thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:
1) Xây dựng kế hoạch rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ ba.
2) Tiếp tục rà soát, điều chỉnh Chương trình đào tạo sau một năm thực hiện để tổ chức thực hiện trong năm học đạt hiệu quả tốt hơn.
3) Tạo môi trường tâm lý an toàn, môi trường học tập thân thiện trong Nhà trường, cán bộ, giảng viên ân cần, gần gũi, thân thiện trong giao tiếp, ứng xử với sinh viên.
4) Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên hướng tới thực hiện chuẩn đầu ra học phần và ngành học; đa dạng hóa các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học.
 5) Bổ sung và khai thác hiệu quả trang thiết bị dạy học, hệ thống phòng thực hành, tài liệu, giáo trình phục vụ việc dạy và học, tạo điều kiện cho sinh viên được rèn luyện kỹ năng nghề một cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xã hội.
Hội nghị viên chức cấp cơ sở của Khoa Giáo dục Mầm non năm học 2020 – 2021 diễn ra trong không khí sôi nổi và tinh thần xây dựng. Hội nghị đã nêu cao tinh thần dân chủ, mọi viên chức đều được đóng góp ý kiến, nêu được tâm tư nguyện vọng của bản thân đối với Nhà trường. Đó chính là động lực để mỗi cá nhân viên chức Khoa Giáo dục mầm non-Trường CĐSPTW Nha Trang không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa GDMN nói riêng và của Nhà trường nói chung trong năm học mới 2020 - 2021./.
Sau đây là một số hình ảnh của buổi hội nghị
sptwnt
sptwnt
sptwnt
Ảnh: Trần Công Huân
 

Phùng Thị Long

Tin cùng loại