Tin tức -Sự kiện

Sinh viên chuyên ngành Giáo dục đặc biệt Khóa 2019 (D15) đi thực tập sư phạm học kỳ II năm học 2020-2021

Ngày đăng: 19/03/2021 -16:13:26 PM

 Thực tập sư phạm là cơ hội để sinh viên vận dụng lý luận vào thực tiễn nhằm rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng chuẩn đầu ra của ngành học và nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội. Với ý nghĩa đó, ngày 8/3/2021 Khoa Giáo dục mầm non tổ chức đưa sinh viên khóa 2019 chuyên ngành Giáo dục Đặc biệt thực tập tại Trung tâm phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật (TTPHCN-GDTEKT) tỉnh Khánh Hòa. Thời gian thực tập từ 08/03 đến 09/04/2021(5 tuần).

Trong thời gian thực tập sinh viên thực hiện các nội dung: Tìm hiểu cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của TTPHCN-GDTEKT; Kiến tập tập trung các hoạt động dạy học theo nhóm/lớp và dạy học cá nhân trẻ khiếm thính; Thiết kế kế hoạch và tổ chức một số hoạt động dạy học theo hình thức lớp và cá nhân trẻ khiếm thính; Quản lý nhóm/lớp; Nghiên cứu hồ sơ, thực tập kỹ năng quan sát, chẩn đoán, đánh giá khả năng và nhu cầu của trẻ khiếm thính; Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ; Thực tập công tác chủ nhiệm lớp.
Ngày đầu tiên đi thực tập, sinh viên được gặp mặt Ban chỉ đạo thực tập cơ sở và  kiến tập tập trung một số hoạt động giáo dục trẻ khiếm thính. Sinh viên được các giáo viên chia sẻ những kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục, dạy học trẻ khiếm thính, giúp sinh viên chuẩn bị đầy đủ tâm thế, từng bước vận dụng kiến thức, kỹ năng chuyên môn đã được trang bị ở trường Sư phạm vào đợt thực tập. Mặt khác, thông qua hoạt động kiến tập tập trung, Khoa giáo dục Mầm non đã phối hợp cùng với Ban chỉ đạo thực tập sư phạm cơ sở, trao đổi, thống nhất những vấn đề trọng tâm về chuyên môn nhằm đánh giá kết quả thực tập của sinh viên một cách khách quan, công bằng và hiệu quả.
Với sự chuẩn bị đầy đủ cả về tâm thế và chuyên môn nghiệp vụ, hy vọng các bạn sinh viên chuyên ngành Giáo dục Đặc biệt sẽ đạt kết quả cao khi kết thúc thời gian thực tập tại cơ sở.
Dưới đây là một số hình ảnh sinh viên bắt đầu thực tập tại Trung tâm phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Khánh Hòa.
sptwnt
sptwnt
Sinh viên gặp mặt ban chỉ đạo thực tập cơ sở, nghe báo cáo cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, phân công giáo viên hướng dẫn 
sptwnt
Kiến tập hoạt động dạy theo lớp
sptwnt
Kiến tập hoạt động dạy cá nhân
sptwnt
Trao đổi chuyên môn giữa giáo viên và sinh viên sau khi dự giờ.

Vũ Duy Chinh

Tin cùng loại