Tin tức -Sự kiện

Khoa Giáo dục Mầm non tổ chức Hội nghị Tổng kết kiến tập, thực tập sư phạm năm học 2017 - 2018

Ngày đăng: 20/05/2018 -16:12:31 PM

Chiều ngày 17 tháng 5 năm 2018, tại hội trường B Trường CĐSP Trung ương Nha Trang, Khoa Giáo dục Mầm non đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiến tập, thực tập sư phạm (KT-TTSP) năm học 2017 – 2018.

Hội nghị là cơ sở để Khoa Giáo dục Mầm non nhìn nhận lại công tác KT-TTSP trong năm học vừa qua, đánh giá những ưu điểm, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức KT-TTSP cho sinh viên trong thời gian tới.

Đến tham dự Hội nghị có cô Lê Thị Minh Xuân - Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng, cô Lý Thụy Huyền Nhung - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực hành, thầy Đỗ Văn Sỹ - P. Trưởng phòng công tác HSSV, giáo viên chủ nhiệm và cán bộ giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non.

Tại Hội nghị, thay mặt ban chỉ đạo thực tập, cô Lê Thị Hiền - Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non đã báo cáo cụ thể, chi tiết kết quả KT-TTSP năm học 2017 – 2018, đồng thời nêu ra những đề xuất, kiến nghị của các cơ sở tiếp nhận sinh viên thực tập.

Bên cạnh việc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động KT-TTSP, Hội nghị đã tập trung thảo luận và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, biên chế các đoàn thực tập; công tác tiền trạm nắm bắt các vấn đề chuyên môn, các chuyên đề triển khai trọng tâm trong năm học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt để việc đào tạo tại trường sư phạm ngày càng có sự gắn kết với thực tiễn, giúp  sinh viên ra trường nhanh chóng thích ứng với yêu cầu của thực tiễn ngành học.

Sau hơn ba giờ thảo luận với không khí sôi nổi, cởi mở và tinh thần trách nhiệm, Hội nghị đã khẳng định sự cần thiết phải điều chỉnh phương thức tập huấn kiến tập - thực tập; phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lý học sinh - sinh viên tại các đoàn kiến tập, thực tập; tiếp tục duy trì việc phân công giảng viên chuyên môn tham dự các giờ kiến tập mẫu, tổ chức hình thức chấm thí điểm tại các cụm trường; tăng cường công tác phối hợp giữa trường sư phạm và các cơ sở thực tập trong việc thống nhất chuyên môn và thống nhất quan điểm đánh giá, đảm bảo tính công bằng, khách quan… nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tổ chức KT-TTSP của khoa trong những năm tiếp theo./.

Dưới đây làm một số hình ảnh của hội nghị:

Thầy Vũ Duy Chinh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Cô Lê Thị Hiền – Trưởng khoa GDMN định hướng các nội dung thảo luận.

Cô Phạm Quỳnh Hương phát biểu tại hội nghị.

Phạm Thị Vân Anh

Tin cùng loại