Tin tức -Sự kiện

Khoa Giáo dục Mầm non tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024

Ngày đăng: 03/11/2023 -13:47:47 PM

Triển khai thực hiện kế hoạch số 520/KH-CĐSPTWNT ngày 20 tháng 10 năm 2023 về việc tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024 của Trường CĐSPTW - Nha Trang, vào lúc 14h ngày 02 tháng 11 năm 2023, Khoa Giáo dục Mầm non tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động cấp cơ sở năm học 2023 - 2024, dưới sự chủ trì của TS Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng khoa Giáo dục Mầm non. Tham dự hội nghị có mặt đông đủ viên chức, người lao động trong Khoa Giáo dục Mầm non, Trường CĐSPTW - Nha Trang.
Hội nghị đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho các báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2022 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024; báo cáo tổng kết công tác thi đua; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Những ý kiến đóng góp đã được thảo luận, thống nhất và được thư ký tổng hợp thành biên bản để gửi về Ban tổ chức.
Hội nghị tập trung thảo luận và đề xuất các biện pháp thực hiện phương hướng, nhiệm vụ của Khoa, Nhà trường. Viên chức, người lao động trong Khoa đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024.
Kết thúc Hội nghị, TS Nguyễn Thị Bích Thủy ghi nhận những ý kiến đóng góp của viên chức, người lao động trong Khoa, đồng thời động viên toàn thể các thành viên trong đơn vị đoàn kết, nhất trí thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ năm học mới./.
Một số hình ảnh của Hội nghị
sptwnt
sptwnt
sptwnt
sptwnt
sptwnt

 

Phạm Quỳnh Hương

Tin cùng loại