Lịch sử phát triển

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
 
Quá trình hình thành và phát triển của Khoa Giáo dục Mầm non gắn liền với lịch sử 30 năm của Trường CĐSP Trung ương Nha Trang (tiền thân là Trường THSP Nuôi dạy trẻ TW3). Từ năm 1987 - 1996, các hoạt động của Khoa gắn liền với nhiệm vụ chung của nhà trường: đào tạo giáo viên ngành nuôi dạy trẻ và mẫu giáo trình độ trung cấp.  
sptwnt.edu.vn
2021 – 2022: Khoa Giáo dục Mầm non có 28 giảng viên. Ban Chủ nhiệm khoa: Trưởng khoa: Lê Thị Hiền, Phó Trưởng khoa: Nguyễn Đức Thới, Phạm Quỳnh Hương. Cơ cấu tổ chức: 03 tổ chuyên môn: Tổ Cơ sở (13 giảng viên; Tổ trưởng: Phạm Thị Vân Anh), Tổ Phương pháp chuyên ngành (10 giảng viên; Tổ trưởng: Lê Thị Kim Phượng), Tổ Lý luận chính trị - Tin học (05 giảng viên; Tổ trưởng: Phạm Văn Liệu).