Nhân sự


BAN CHỦ NHIỆM KHOA
 
nthien
 

Lê Thị Hiền

Chức vụ (Chức danh): Trưởng Khoa, Giảng viên chính

Điện thoại: 0982 951 235

Email: lthien@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Quản lý nhân sự của khoa;
- Quản lý công tác đào tạo chung của khoa;
- Quản lý công tác đào tạo ngành Giáo dục mầm non;
- Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng của khoa;
- Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của khoa;
- Quản lý hoạt động Website của khoa;
- Quản lý hoạt động thao giảng của khoa;
- Phụ trách công tác bồi dưỡng cho giảng viên của khoa và giáo viên trường MNTH.

 
ndthoi
 

Nguyễn Đức Thới

Chức vụ (Chức danh): Phó Trưởng khoa, Giảng viên chính

Điện thoại: 0914 143 097

Email: thaibinhthoi@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác thực tập sư phạm của khoa;
- Phụ trách hoạt động phong trào của khoa;
- Quản lý HSSV của khoa

 


TỔ CƠ SỞ

Nhóm giáo dục
pvanh
 

Phạm Thị Vân Anh

Chức vụ (Chức danh): Tổ trưởng Tổ Cơ sở/ Trưởng nhóm Giáo dục

Điện thoại: 098 501 5341

Email: pvanh@sptwnt.edu.vn

kdc
 

Nguyễn Viết Tuân

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên chính

Điện thoại: 0914143852

Email: nguyenviettuan0@gmail.com

 
kdc
 

Vũ Văn Hưởng

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0939271172

Email: vanhuong05@gmail.com

 
kgdmn
 

Phí Thị Thu Huyền

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0908 756 986

Email: pthuyen@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Nguyễn Thị Hải

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0127 583 6516

Email: nthai@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Lê Thị Bấp

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 01649 707 486

Email: ltbap@sptwnt.edu.vn

 
 

Nhóm vệ sinh - Dinh dưỡng - Bệnh học
kgdmn
 

Nguyễn Văn Danh

Chức vụ (Chức danh): Trưởng nhóm Vệ sinh-Dinh dưỡng-Bệnh học, Giảng viên chính

Điện thoại: 0914 275 146

Email: nvdanh@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Nguyễn Văn Chường

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0122 7777 359

Email: nvchuong.gdmn@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Trần Thị Minh Phương

Chức vụ (Chức danh): Thư ký khoa

Điện thoại: 090 873 1888

Email: tmphuong@sptwnt.edu.vn - khoagiaoducmamnon@gmail.com

 
 

Nhóm Mỹ thuật
kgdmn
 

Nguyễn Thị Diệu Hà

Chức vụ (Chức danh): Trưởng nhóm Mỹ thuật

Điện thoại: 0167 8833 177

Email: ndha@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Ngô Đăng Hiệp

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên chính

Điện thoại: 098 543 8841

Email: ndhiep@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Nguyễn Việt Trung

Chức vụ (Chức danh): : Giảng viên

Điện thoại: 098 612 9879 

Email: nvtrung@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Nguyễn Kim Hằng

Chức vụ (Chức danh): : Giảng viên

Điện thoại: 097 587 9890

Email: nkhang@sptwnt.edu.vn

 
 

TỔ PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN NGÀNH
kgdmn
 

Lê Thị Kim Phượng

Chức vụ (Chức danh): Tổ trưởng Tổ Phương pháp chuyên ngành/ Trưởng Nhóm TV - VH, Giảng viên chính

Điện thoại: 0984 080 200 

Email: nkphuong@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Nguyễn Thị Hoàng Hà

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên chính

Điện thoại: 093 213 5213

Email: nhha@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Nguyễn Thị Thu Nga

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 097 563 9105

Email: ntnga@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 098 897 88 77

Email: nhnhung@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Phạm Quỳnh Hương

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0168 368 2359

Email: pqhuong@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Lâm Ngọc Bình

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0122 997 7447

Email: lnbinh@sptwnt.edu.vn

 
 
 

Trương Thị Tâm Chung

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0905 411 555

Email: ttchung@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Phùng Thị Long

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0167 290 9389

Email: ptlong@sptwnt.edu.vn

 

kgdmn
 

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0975 909 599

Email: nbnguyet@sptwnt.edu.vn

 

kgdmn
 

Nông Xuân Thi

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 098 994 0285 

Email: nxthi@sptwnt.edu.vn

 


TỔ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT
kgdmn
 

Vũ Duy Chinh

Chức vụ (Chức danh): Tổ trưởng Tổ Giáo dục Đặc biệt, Giảng viên chính

Điện thoại: 098 880 2910

Email: vdchinh@sptwnt.edu.vn

 

kgdmn
 

Nguyễn Thị Hương Giang

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0985 279 661

Email: nhgiang@sptwnt.edu.vn

 

kgdmn
 

Vũ Thị Thúy

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên, Giảng viên chính

Điện thoại: 098 309 1237

Email: vtthuy@sptwnt.edu.vn