Nhân sự


BAN CHỦ NHIỆM KHOA
 
nthien
 

Lê Thị Hiền

Chức vụ (Chức danh): Trưởng Khoa, Giảng viên chính

Điện thoại: 0982 951 235

Email: lthien@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Quản lý nhân sự của khoa;
- Quản lý công tác đào tạo chung của khoa;
- Quản lý công tác đào tạo ngành Giáo dục mầm non;
- Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng của khoa;
- Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của khoa;
- Quản lý hoạt động Website của khoa;
- Quản lý hoạt động thao giảng của khoa;
- Phụ trách công tác bồi dưỡng cho giảng viên của khoa và giáo viên trường MNTH.

 
ndthoi
 

Nguyễn Đức Thới

Chức vụ (Chức danh): Phó Trưởng khoa, Giảng viên chính

Điện thoại: 0914 143 097

Email: thaibinhthoi@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác thực tập sư phạm của khoa;
- Phụ trách hoạt động phong trào của khoa;
- Quản lý HSSV của khoa

 
kgdmn
 

Phạm Quỳnh Hương

Chức vụ (Chức danh): Phó trưởng khoa, Giảng viên

Điện thoại: 0168 368 2359

Email: pqhuong@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Trần Thị Minh Phương

Chức vụ (Chức danh): Thư ký khoa

Điện thoại: 090 873 1888

Email: tmphuong@sptwnt.edu.vn - khoagiaoducmamnon@gmail.com

 
 


TỔ CƠ SỞ

 

pvanh
 

Phạm Thị Vân Anh

Chức vụ (Chức danh): Tổ trưởng, Giảng viên chính

Điện thoại: 098 501 5341

Email: pvanh@sptwnt.edu.vn

kdc
 

Nguyễn Viết Tuân

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên chính

Điện thoại: 0914143852

Email:nvtuan@sptwnt.edu.vn, nguyenviettuan0@gmail.com

 
kdc
 

Vũ Văn Hưởng

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0939271172

Email: vanhuong05@gmail.com

 
kgdmn
 

Phí Thị Thu Huyền

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0908 756 986

Email: pthuyen@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Nguyễn Thị Hải

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0127 583 6516

Email: nthai@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Lê Thị Bấp

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 01649 707 486

Email: ltbap@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Nguyễn Văn Danh

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên chính

Điện thoại: 0914 275 146

Email: nvdanh@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Nguyễn Văn Chường

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0122 7777 359

Email: nvchuong.gdmn@sptwnt.edu.vn

 
 


TỔ PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN NGÀNH

 

kgdmn
 

Lê Thị Kim Phượng

Chức vụ (Chức danh): Tổ trưởng, Giảng viên chính

Điện thoại: 0984 080 200 

Email: nkphuong@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Nguyễn Thị Hoàng Hà

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên chính

Điện thoại: 093 213 5213

Email: nhha@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Nguyễn Thị Thu Nga

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 097 563 9105

Email: ntnga@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 098 897 88 77

Email: nhnhung@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Lâm Ngọc Bình

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0122 997 7447

Email: lnbinh@sptwnt.edu.vn

 
 
 

Trương Thị Tâm Chung

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0905 411 555

Email: ttchung@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Phùng Thị Long

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0167 290 9389

Email: ptlong@sptwnt.edu.vn

 

kgdmn
 

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0975 909 599

Email: nbnguyet@sptwnt.edu.vn

 

kgdmn
 

Ngô Đăng Hiệp

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên chính

Điện thoại: 098 543 8841

Email: ndhiep@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Nguyễn Việt Trung

Chức vụ (Chức danh): : Giảng viên

Điện thoại: 098 612 9879 

Email: nvtrung@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn
 

Nông Xuân Thi

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 098 994 0285 

Email: nxthi@sptwnt.edu.vn

 


TỔ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

 

kgdmn
 

Vũ Thị Thúy

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên, Giảng viên chính

Điện thoại: 098 309 1237

Email: vtthuy@sptwnt.edu.vn

 

kgdmn
 

Trần Thị Bảo Trân

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại:

Email: ttbtran@sptwnt.edu.vn

 


TỔ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - TIN HỌC

 

kdc
 

Phạm Văn Liệu

Chức vụ (Chức danh): Tổ trưởng, Giảng viên chính

Điện thoại: 0977879575

Email: pvlieu@sptwnt.edu.vn

 
kdc
 

Lê Văn Dũng

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Điện thoại: 0984637038

Email: ledung89.ht@gmail.com

 
kdc
 

Hoàng Thị Mỹ Hảo

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01678474244

Email: myhao0203@yahoo.com

 
tchuan
 

Trần Công Huân

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0978108005

Email: tranconghuan191@gmail.com

 
kdc
 

Võ Văn Quân

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0979762067

Email: vvquan@sptwnt.edu.vn, ;quanmonitor@gmail.com