Tin tức -Sự kiện

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Ngày đăng: 09/03/2020 -08:18:48 AM

Sáng ngày 28/02/2020, tại trường CĐSP Trung ương Nha Trang, hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do Thạc sỹ Lê Thị Hiền - Trưởng khoa Giáo dục Mầm non làm Chủ tịch cùng 4 thành viên đã họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Thiết kế trò chơi vận động nhằm rèn luyện vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non” do ThS. Nguyễn Thị Bích Nguyệt – Giảng viên Khoa Giáo dục mầm non làm chủ nhiệm.
sptwnt
Hội đồng nghiệm thu chụp hình cùng với chủ nhiệm đề tài
Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu; các ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên hội đồng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận và đánh giá cao ý nghĩa và khả năng ứng dụng kết quả của đề tài trong thực tiễn. Thành công của đề tài thể hiện ở kết quả nghiên cứu qua việc tác giả đã giải quyết được các mục tiêu nghiên cứu, cụ thể như:
+ Đã khái quát được những nội dung cốt lõi về cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
+ Đã phản ánh được trực trạng hệ thống trò chơi vận động được giáo viên khai thác sử dụng trong quá trình dạy trẻ 4-5 tuổi; Thực trạng việc thiết kế và sử dụng trò chơi vận động nhằm rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi ở một số trường mầm non hiện nay.
+ Đã thiết kế được hệ thống gồm 30 trò chơi vận động nhằm rèn luyện kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 4 -5 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non.
+ Đã tổ chức thử nghiệm tại Trường mầm non Thực hành một số trò chơi vận động sau khi thiết kế để đánh giá tính hiệu quả của trò chơi.
Bên cạnh những thành công trên, đề tài còn có một vài hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện là:
+ Kỹ thuật xác định các nội dung của trò chơi trong quy trình thiết kế diễn đạt chưa thật tường minh.
+ Kỹ thuật xử lý kết quả một số nội dung khảo sát chưa thật khoa học.
+ Hệ thống trò chơi sắp xếp chưa thật chặt chẽ. 
+ Phân tích kết quả thử nghiệm đôi chỗ chưa cụ thể cho từng trò chơi được thử nghiệm.
Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành bỏ phiếu với kết quả 5/5 phiếu (tỉ lệ 100%) đồng ý thông qua kết quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Thiết kế trò chơi vận động nhằm rèn luyện vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non” do ThS. Nguyễn Thị Bích Nguyệt – Giảng viên Khoa Giáo dục mầm non làm chủ nhiệm. Nhưng bên cạnh đó, hội đồng nghiệm thu cũng đề nghị tác giả cần chỉnh sửa một số nội dung theo góp ý của các thành viên hội đồng để đề tài nghiên cứu được hoàn thiện hơn./.

Phạm Thị Vân Anh

Tin cùng loại