Tin tức -Sự kiện

Khoa Giáo dục Mầm non tổ chức tập huấn thực tập sư phạm cho 2 mã ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục đặc biệt năm học 2019 - 2020

Ngày đăng: 18/05/2020 -21:53:37 PM

Thực tập sư phạm (TTSP) là hoạt động giáo dục đặc thù của các trường sư phạm nhằm hình thành phẩm chất và năng lực cần thiết cho mỗi sinh viên. Hoạt động này được duy trì thường xuyên cho sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non - Trường CĐSPTW- Nha Trang nhằm giúp sinh viên thâm nhập thực tế, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được học ở trường vào thực tiễn giảng dạy tại các trường mầm non và Trung tâm Giáo dục Đặc biệt.
sptwnt
Với ý nghĩa đó, chiều ngày 12 và 14 tháng 5 năm 2020, tại Hội trường A và phòng 202 A2, Khoa Giáo dục mầm non - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương -Nha Trang đã tổ chức tập huấn thực tập sư phạm cho 912 sinh viên trình độ cao đẳng sư phạm hệ chính qui (gồm 859 sinh viên ngành học Giáo dục Mầm non và 53 sinh viên ngành Giáo dục Đặc biệt).
sptwnt
Trong thời gian 05 tuần thực tập từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 12 tháng 6 năm 2020 đối với chuyên ngành Giáo dục Mầm non, sinh viên sẽ thực hiện các nội dung: Tìm hiểu tình hình thực tiễn ở trường mầm non; Kiến tập, thực tập các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ; Thực hành công tác chủ nhiệm lớp và một số nội dung khác.
Đối với chuyên ngành Giáo dục Đặc biệt, sinh viên sẽ có 04 tuần thực tập từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 12 tháng 6 năm 2020 để thực hiện các nội dung: Tìm hiểu thực tiễn cơ sở giáo dục trẻ về khiếm thính, giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ; Kiến tập, thực tập các hình thức dạy trẻ theo nhóm lớp và cá nhân; Thực tập công tác chủ nhiệm lớp và tham gia các hoạt động khác tại cơ sở.
Tại buổi tập huấn, sinh viên đã được Ban chỉ đạo thực tập sư phạm Nhà trường cùng với các giảng viên chuyên môn hướng dẫn đầy đủ, cụ thể về mục đích, nội dung - yêu cầu của đợt thực tập sư phạm, nội qui, qui chế thực tập cũng như các nội dung về chuyên môn như thiết kế kế hoạch giáo dục theo tuần, bài tập thu hoạch, thiết kế kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ… Hy vọng rằng, với sự quan tâm của Ban Chỉ đạo TTSP Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang, Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo dục Mầm non, các giảng viên chuyên ngành và tập thể sư phạm của các cơ sở thực tập, các bạn sinh viên sẽ nhanh chóng thích ứng với thực tiễn nghề nghiệp để hoàn thành tốt nội dung, yêu cầu của đợt thực tập.
Chúc các bạn sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt có một mùa thực tập đầy bổ ích và thành công./.

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Tin cùng loại