Tin tức -Sự kiện

Khoa Giáo dục Mầm non tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tàinghiên cứu khoa học cấp khoa

Ngày đăng: 10/07/2019 -16:30:34 PM

Sáng ngày 09 tháng 7 năm 2019, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang, Khoa Giáo dục Mầm non đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu sản phẩm nghiên cứu khoa học cấp khoa, đề tài:Thực trạng kỹ năng thực hành học phần Phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non làm quen với toán của sinh viên ngành Giáo dục Mầm non - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương- Nha Trang” do Thạc sĩ Phạm Thị Vân Anh làm chủ nhiệm.
sptwnt
Thạc sĩ Phạm Thị Vân Anh trình bày kết quả nghiên cứu
Trong buổi bảo vệ, chủ nhiệm đề tài Phạm Thị Vân Anh đã trình bày tóm tắt lý do chọn đề tài, mục tiêu,nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, những vấn đề cơ sở lý luận của đề tài và kết quả nghiên cứu.Tác giả đã chọn được vấn đề nghiên cứu phù hợp và cần thiếtcho việc rèn luyện kỹ năng nghề cho sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra của ngành học; lý do chọn đề tài,đối tượng, mục đích nghiên cứu rõ ràng, tổng hợp được một số phần lý luận làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề tài.Hội đồng nghiệm thu đã nhận xét, đánh giá và đề nghị chủ nhiệm đề tài làm rõ một số vấn đề liên quan đến cơ sở lý luận. Quá trình tranh luận xoay quanh các nội dung của đề tài diễn ra trong bầu không khí thắng thắn, nghiêm túc, khoa học; các ưu điểm, hạn chế của đề tài đã được làm sáng tỏ.
sptwnt
Hội đồng nghiệm thu đề tài của Thạc sĩ Phạm Thị Vân Anh
Hội đồng nghiệm thu đã đề xuất tác giả tiếp tục chỉnh sửa văn bản về thể thức và điều chỉnh, hoàn thiện các chương, mục nhằm khắc phục một sốtồn tạiđể hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu,bổ sung vào nguồn tài liệu tham khảo để giảng viên giảng dạy các học phần phương pháp chuyên ngành có thể sử dụng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong khoa nói riêng và nhà trường nói chung./.                                                            

Nguyễn Thị Thảo

Tin cùng loại