Tin tức -Sự kiện

Tổ lý luận chính trị - khoa giáo dục mầm non sinh hoạt chuyên môn đầu năm học 2021-2022

Ngày đăng: 10/09/2021 -10:07:03 AM

Hoạt động sinh hoạt và bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên nói chung và giảng viên giảng dạy Lý luận Chính trị là nhiệm vụ quan trọng hàng năm của Khoa Giáo dục Mầm non nhằm nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giảng viên; khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình dạy học; từ đó góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
Hiểu rõ về vai trò quan trọng của công tác sinh hoạt và bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên, ngày 5 tháng 9 năm 2021, trước tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp, tổ Lý luận Chính trị của Khoa Giáo dục Mầm non đã triển khai buổi sinh hoạt chuyên môn đầu năm theo hình thức trực tuyến. Đây là công việc mang tính cấp thiết để triển khai những nhiệm vụ  của năm học mới cũng như những chỉ đạo của Khoa về phương hướng dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến cùng với một số nội dung điều chỉnh chương trình các học phần Lý luận chính trị cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Tham gia buổi sinh hoạt chuyên môn có đầy đủ các giảng viên của tổ Lý luận Chính trị. Trong buổi sinh hoạt, Giảng viên Phạm Văn Liệu (Tổ trưởng) đã nêu rõ những nhiệm vụ chuyên môn giảng viên cần thực hiện; các nhiệm vụ chung của tổ, nhóm cũng như nhiệm vụ cá nhân mỗi giảng viên phải chuẩn bị trước khi vào năm học mới. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu được đặt ra là xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của Khoa, Nhà trường đáp ứng mục tiêu của chương trình đào tạo; thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn dựa trên nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp để nâng cao năng lực sư phạm với tinh thần “bồi dưỡng tại công việc”. Các giảng viên trong tổ chuyên môn đã tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung theo kế hoạch; chia sẻ, trao đổi, thảo luận sôi nổi trong buổi sinh hoạt.
Năm học 2021-2022 là năm  học có nhiều thay đổi trong quá trình dạy học, đặc biệt là ngay từ đầu năm học đã triển khai dạy học theo hình thức trực tuyến. Điều này đặt ra nhiều nhiệm vụ cấp bách đòi hỏi sự tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy rất lớn của đội ngũ giảng viên trong tổ nhằm phù hợp với tình hình mới.

 Hoạt động sinh hoạt chuyên môn của Tổ Lý luận Chính trị được Ban chủ nhiệm Khoa Giáo dục Mầm non quan tâm, chỉ đạo đã góp phần giúp đội ngũ giảng viên trong tổ yên tâm tập trung để dạy tốt, tích cực bồi dưỡng và tự bồi dưỡng, xây dựng được những bài giảng hấp dẫn, phát huy tốt năng lực của mỗi sinh viên trong quá trình học tập tại trường./. 

Trần Công Huân

Tin cùng loại