Tin tức -Sự kiện

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của giảng viên Nguyễn Viết Tuân

Ngày đăng: 26/04/2021 -10:40:34 AM

Chiều ngày 22/4/2021, tại trường CĐSP Trung ương - Nha Trang, hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Thực trạng sử dụng hình thức tổ chức học tập theo nhóm tại lớp của giảng viên trường CĐSP Trung ương – Nha Trang ” do ThS.GVC Nguyễn Viết Tuân – Giảng viên Khoa Giáo dục mầm non làm chủ nhiệm đã họp. Hội đồng nghiệm thu gồm có:

1.ThS.GVC Lê Thị Hiền – Trưởng khoa Giáo dục Mầm non – Chủ tịch
2.ThS.GVC Nguyễn Đức Thới – Phó trưởng khoa GDMN – Uỷ viên nhận xét
3.ThS.GVC Đinh Hiền Minh – Trưởng phòng Đào tạo – Uỷ viên nhận xét
4.ThS.GVC Nguyễn Văn Hảo – Phó trường phòng QLKH và HTQT – uỷ viên
5.ThS.GVC Phạm Thị Vân Anh – Uỷ viên thư ký
sptwnt
Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, nghe các ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên hội đồng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đê tài đã ghi nhận và đánh giá cao ý nghĩa và khả năng ứng dụng kết quả của đề tài trong thực tiễn. Thành công của đề tài thể hiện ở kết quả nghiên cứu qua việc tác giả đã giải quyết được các mục tiêu nghiên cứu:
+ Đã khái quát được những nội dung cốt lõi về cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
+ Đã phản ánh được trực trạng sử dụng hình thức tổ chức học tập theo nhóm tại lớp của giảng viên trường CĐSP Trung ương – Nha Trang 
+ Đề xuất được một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng hình thức tổ chức học tập theo nhóm tại lớp của giảng viên trường CĐSP Trung ương – Nha Trang.
Bên cạnh những thành công trên, đề tài còn có một vài hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, cụ thể là: 
+ Rà soát, sửa lại một số lỗi về trình bày văn bản. 
+ Bổ sung thêm một số thông tin trong biên bản quan sát.
Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành bỏ phiếu với kết quả 5/5 phiếu (tỉ lệ 100%) đồng ý thông qua kết quả nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Thực trạng sử dụng hình thức tổ chức học tập theo nhóm tại lớp của giảng viên trường CĐSP Trung ương – Nha Trang” do ThS.GVC Nguyễn Viết Tuân – Giảng viên Khoa Giáo dục mầm non làm chủ nhiệm. Bên cạnh đó, hội đồng nghiệm thu cũng đề nghị tác giả chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong báo cáo kết quả nghiên cứu theo góp ý của các thành viên hội đồng để đề tài nghiên cứu được hoàn thiện hơn./.

 

Phạm Thị Vân Anh

Tin cùng loại