Tin tức -Sự kiện

Khoa Giáo dục Mầm non tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc học phần năm học 2016 - 2017

Ngày đăng: 13/11/2017 -19:18:15 PM

Quán triệt sự chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường, chiều ngày 9 tháng 11 năm 2017, Khoa Giáo dục Mầm non tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc học phần năm học 2016 - 2017. Đến dự hội nghị có cô Nguyễn Tuyết Lan - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng đại diện các khoa, phòng, ban; cán bộ, giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non và một số giảng viên các khoa liên quan.
sptwnt
Tại hội nghị, cô Lê Thị Hiền - Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non - đã báo cáo đánh giá tổng quan những thành công và tồn tại của ngân hàng câu hỏi thi kết thúc các học phần chuyên ngành GDMN và GDĐB về mức độ phù hợp của câu hỏi với mục tiêu học phần, với hình thức thi và thời gian làm bài của HS -SV, tương quan về độ khó giữa các câu hỏi, khả năng phân hóa trình độ người học, tính phù hợp và tường minh trong tiêu chí, thang điểm đánh giá kết quả học tập của HS - SV; những thành công và tồn tại trong công tác duyệt đề thi kết thúc học phần chuyên ngành GDMN, GDĐB; trên cơ sở đó đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng ngân hàng câu hỏi và hiệu quả công tác duyệt đề thi kết thúc học phần.
sptwnt
Sau gần 4 giờ đồng hồ thảo luận tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã đi đến thống nhất các vấn đề chuyên môn và triển khai cho các nhóm bộ môn tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi đề thi theo hướng tiếp cận mục tiêu, hướng tới thực hiện chuẩn đầu ra của ngành học, đa dạng hóa hình thức thi của các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành, đa dạng hình thức câu hỏi thi trong mỗi học phần; câu hỏi đề thi phải phân hóa được trình độ người học; đảm bảo tương quan về độ khó giữa các câu hỏi; thống nhất về cách xây dựng barem, tiêu chí đánh giá; thống nhất hình thức tổ chức thi đối với các học phần phương pháp chuyên ngành sao cho đề thi phải đánh giá được năng lực người học, hướng tới thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW: “Đổi mới căn bản hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo, đảm bảo trung thực, khách quan. Theo đó, việc đào tạo trong Nhà trường cần phải chú trọng mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực người học, không nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng đơn lẻ”, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt để sinh viên ra trường có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội./.

Nguyễn Thị Thảo

Tin cùng loại