Tin tức -Sự kiện

Khoa Giáo dục Mầm non tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 - 2019

Ngày đăng: 29/08/2018 -22:28:29 PM

Quán triệt sự chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường, vào lúc 13 giờ 30 ngày 28 tháng 8 năm 2018, Khoa Giáo dục Mầm non đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 – 2019. Tham dự hội nghị có Ban chủ nhiệm khoa và tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non.

Diễn ra trong thời gian ba giờ đồng hồ, với sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã thu được nhiều ý kiến đóng góp tích cực, hiệu quả cho báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Nhà trường. Trên cơ sở phân tích, chỉ rõ những khó khăn trong công tác tuyển sinh, những mặt tích cực, hạn chế về ý thức, thái độ, phương pháp và năng lực học tập của học sinh - sinh viên ngành học Giáo dục Mầm non và Giáo dục Đặc biệt, hội nghị đã thống nhất đề ra một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội, hướng đến thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

1) Đa dạng hóa hình thức (trong đó có xây dựng các chương trình văn nghệ tuyên truyền), linh hoạt, kịp thời và đồng bộ trong tuyển sinh; khai thác triệt để Website của khoa, trường để quảng bá tuyển sinh; chú ý quảng bá tuyển sinh tới các vùng nông thôn, miền núi để thu hút đông đảo thí sinh dự thi các ngành học Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt.

2) Tăng cường công tác quản lý sinh viên, phát huy vai trò của giảng viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm đối với nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ học tập cho sinh viên: đẩy mạnh công tác giáo dục động cơ, thái độ học tập thích hợp cho sinh viên; tăng cường sự phối hợp với các phòng, ban, các khoa trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm; với tư cách là cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm đi sâu, đi sát tư vấn hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch học tập và rèn luyện phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ, thông báo kịp thời cho sinh viên những trường hợp có thể bị học lại, bị buộc thôi học để các em có ý thức học tập tốt hơn các học phần kế tiếp, phối hợp chặt chẽ với gia đình trong công tác giáo dục học sinh - sinh viên; đối với những trường hợp sinh viên có học lực yếu, giáo viên chủ nhiệm và giảng viên bộ môn hỗ trợ tư vấn tâm lý kịp thời để các em yên tâm học tập.

3) Tạo môi trường tâm lý an toàn, môi trường học tập thân thiện trong Nhà trường: giảng viên ân cần, gần gũi, thân thiện trong giao tiếp, ứng xử với sinh viên; Nhà trường trồng thêm cây xanh tạo bóng mát và cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho sinh viên học tập, sinh hoạt, vui chơi.

4) Tăng cường lấy ý kiến nhà tuyển dụng; rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, điều chỉnh mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần; đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của người học.

5) Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên hướng tới thực hiện chuẩn đầu ra học phần và ngành học; đa dạng hóa các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học: tự luận, vấn đáp, thực hành, bài tập môn học...

6) Xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên thông qua việc tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên tham dự các lớp bồi dưỡng để cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

7) Tổ chức tốt hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên; tăng cường các hình thức tổ chức đào tạo ngoại khóa theo định hướng phát triển năng lực của người học và đáp ứng chuẩn đầu ra ngành học Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt.

 8) Bổ sung và khai thác hiệu quả trang thiết bị dạy học, hệ thống phòng thực hành, tài liệu, giáo trình phục vụ việc dạy và học ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, tạo điều kiện cho sinh viên được rèn luyện kỹ năng nghề một cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xã hội.

Hội nghị kết thúc với tinh thần quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới./.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi hội nghị:

Nguyễn Thị Thảo

Tin cùng loại