Tin tức -Sự kiện

Hoạt động kiến tập bộ môn của khoa giáo dục mầm non

Ngày đăng: 03/12/2020 -11:02:41 AM

Kiến tập bộ môn trong các học phần chuyên ngành, đặc biệt là các học phần phương pháp chuyên ngành là hoạt động hết sức cần thiết đối với sinh viên sư phạm mầm non trong việc gắn kết giữa lí luận và thực tiễn, hình thành biểu tượng ban đầu về hoạt động nghề nghiệp trong tương lai. Ở mỗi học phần nói trên, sinh viên được kiến tập một số hoạt động gắn với dạng hoạt động đặc thù chăm sóc- giáo dục trẻ tại trường Mầm non Thực Hành – đơn vị trực thuộc Trường CĐSP TW Nha Trang.
Trước khi xuống kiến tập, sinh viên được nghiên cứu các kế hoạch tổ chức hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ của giáo viên mầm non, được giảng viên sư phạm hướng dẫn cách vận dụng kiến thức đã học để nhận xét, đánh giá về hoạt động sẽ được dự. Sau khi dự giờ, sinh viên được nghe giáo viên mầm non chia sẻ những nội dung kiến thức và phương pháp hướng dẫn trẻ liên quan đến hoạt động đã tổ chức; đồng thời sinh viên được tạo điều kiện trình bày ý kiến nhận xét, đánh giá của mình, nêu lên những suy nghĩ của cá nhân về những vấn đề còn băn khoăn và được giảng viên trường sư phạm cùng giáo viên tại trường Mầm non Thực Hành giải đáp cụ thể, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế từ việc tổ chức hoạt động, để từ đó sinh viên tự rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.
Mong rằng sau mỗi hoạt động kiến tập bộ môn sẽ là một trải nghiệm thú vị của các bạn sinh viên, giúp các bạn có cái nhìn cụ thể về các hoạt động chăm sóc-giáo dục trẻ trong thực tế, biết liên hệ lí thuyết với thực hành, để các bạn có định hướng đúng đắn trong các buổi học, các học phần tiếp trong hành trình học tập làm cô giáo mầm non. Chúc các bạn sinh viên thành công trong con đường học tập nghề nghiệp mà mình đã chọn!
Một số hình ảnh của đợt kiến tập
sptwnt
sptwnt
sptwnt

Lê Thị Bấp

Tin cùng loại