Tin tức -Sự kiện

Khoa Giáo dục Mầm non tổ chức nghiệm thu hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa

Ngày đăng: 31/01/2019 -09:20:59 AM

Sáng ngày 28 tháng 01 năm 2019, tại hội trường B Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, Khoa Giáo dục Mầm non đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu sản phẩm nghiên cứu khoa học hai đề tài cấp khoa: “Thực trạng kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục tuần theo chủ đề của sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non khóa 2015, trình độ cao đẳng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang trong học học phần Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non” do thạc sĩ Lê Thị Hiền làm chủ nhiệm và “Xác định phong cách học tập của sinh viên khoá 2016 chuyên ngành Giáo dục Mầm non thông qua việc sử dụng trắc nghiệm VAK” do thạc sĩ Lâm Ngọc Bình làm chủ nhiệm.

Sau khi chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, hội đồng nghiệm thu đã có những nhận xét, đánh giá và đề nghị chủ nhiệm đề tài làm rõ một số vấn đề liên quan đến cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Nhìn chung, các tác giả đã chọn được vấn đề nghiên cứu phù hợp và cần thiết; lý do chọn đề tài rõ ràng, đối tượng, mục đích nghiên cứu hợp lý; tổng hợp được một số phần lý luận làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề tài; công phu trong tập hợp, xử lý dữ liệu… Tuy nhiên, đề tài không tránh khỏi một số hạn chế như một vài mục trong nội dung nghiên cứu còn chưa sâu, một số nhận định còn mang tính chủ quan… Quá trình tranh luận xoay quanh các nội dung của đề tài diễn ra trong bầu không khí thắng thắn, nghiêm túc, khoa học; các ưu điểm, hạn chế của đề tài đã được làm sáng tỏ. 
Hội đồng nghiệm thu đã đề nghị hai tác giả tiếp tục chỉnh sửa văn bản về thể thức và điều chỉnh một số chương, mục nhằm khắc phục các hạn chế, tồn tại để hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu, bổ sung vào nguồn tài liệu tham khảo cho giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy./.
Một số hình ảnh buổi nghiệm thu đề tài:

Nguyễn Thị Thảo

Tin cùng loại