Tin tức -Sự kiện

Khoa Giáo dục Mầm non bồi dưỡng giảng viên qua hoạt động thao giảng cấp khoa

Ngày đăng: 07/12/2018 -09:46:01 AM

Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2018, Khoa Giáo dục Mầm non đã tổ chức cho hai giảng viên Lâm Ngọc Bình và Phạm Thị Vân Anh thực hiện tiết thao giảng. Đây là một trong những hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực đối với công tác đào tạo của khoa. Hoạt động này không chỉ thúc đẩy giảng viên tích cực cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, rèn luyện tác phong sư phạm mà còn tạo cơ hội cho đội ngũ giảng viên của khoa có điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của khoa và Nhà trường.
Giảng viên Lâm Ngọc Bình thực hiện bài dạy “Thực hành tổ chức hoạt động vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo” thuộc học phần Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non (lớp dạy: M22A); giảng viên Phạm Thị Vân Anh thực hiện bài dạy “Thực hành tổ chức, hướng dẫn trẻ Mẫu giáo chơi trò chơi có luật” thuộc học phần Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ ở trường mầm non (lớp dạy: M23C).
sptwnt
Hình ảnh tiết dạy của giảng viên Lâm Ngọc Bình
Thông qua hai tiết dạy thực hành, các giảng viên đã thể hiện sự nỗ lực trong chuẩn bị nội dung, lựa chọn phương pháp tổ chức, khai thác hiệu quả các phương tiện dạy học nhằm đạt mục tiêu đặt ra. Giảng viên cũng khẳng định được năng lực chuyên môn qua việc thực hiện đúng quy trình tiết thực hành, tuy nhiên mỗi người có một cách tổ chức khác nhau: giảng viên Lâm Ngọc Bình đã chọn cách khai thác video quay nội dung thực hành đóng vai của sinh viên và nhận xét của các tổ về hoạt động đó, tổ chức cho sinh viên thảo luận, nhận xét về những ưu điểm, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân trong việc tổ chức hoạt động; giảng viên Phạm Thị Vân Anh tiếp tục thể hiện kiểu bài dạy thực hành truyền thống: tổ chức cho sinh viên thực hành đóng vai tại phòng thực hành, cho sinh viên trực tiếp quan sát, thảo luận đánh giá về nội dung thực hành theo các tiêu chí đã cho. Cả hai giảng viên đều thể hiện phong cách giao tiếp sư phạm gần gũi, thân thiện với người học.
sptwnt
Hình ảnh tiết dạy của giảng viên Phạm Thị Vân Anh
Trong quá trình đóng góp ý kiến cho các tiết dạy, giảng viên trong khoa đã cùng nhau thảo luận các vấn đề liên quan đến nội dung bài giảng; xác định mục tiêu phù hợp chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, chương trình học phần; sử dụng, khai thác các phương pháp dạy học phù hợp trình độ người học và mục tiêu hoạt động; đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy, đảm bảo thời gian đối với kiểu bài thực hành. Các giảng viên trong khoa cũng đánh giá cao phiếu đánh giá hoạt động thực hành của sinh viên do giảng viên Phạm Thị Vân Anh xây dựng với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng, khoa học, giúp sinh viên có thể tự đánh giá mức độ đạt được về kỹ năng thực hành của bản thân.
Qua các tiết thao giảng, giảng viên trong khoa có điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy trong nhóm, tổ chuyên môn và khoa, đồng thời, đây là cơ hội để giảng viên tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học cũng như tăng cường các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của khoa, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy ngành Giáo dục Mầm non trong Nhà trường./.
 

Nguyễn Thị Thảo

Tin cùng loại