Tin tức -Sự kiện

Sinh viên khóa 2022 (M27) thực hành tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ nhà trẻ

Ngày đăng: 27/04/2023 -10:06:20 AM

Hoạt động với đồ vật là hoạt động chủ đạo của trẻ Nhà trẻ. Tổ chức hoạt động với đồ vật (HĐVĐV) là nội dung thuộc học phần Tổ chức hoạt động chủ đạo cho trẻ ở trường mầm non. Học phần Tổ chức HĐCĐ được thực hiện ở học kì 2 của năm thứ nhất trong chương trình đào tạo giáo viên MN trình độ cao đẳng sư phạm tại trường CĐSP Trung ương – Nha Trang. Sau khi học xong phần Tổ chức HĐVĐV cho trẻ nhà trẻ, sinh viên (SV) có kiến thức lý luận chung về phương pháp tổ chức HĐVĐV cho trẻ nhà trẻ; có kỹ năng thiết kế kế hoạch và tổ chức HĐVĐV cho trẻ nhà trẻ; có ý thức rèn luyện năng lực thiết kế và tổ chức HĐVĐV cho trẻ nhà trẻ.
Kỹ năng tổ chức HĐVĐV cho trẻ nhà trẻ là một trong những kỹ năng nghề quan trọng cần rèn luyện cho SV. Để có được kỹ năng này phục vụ cho công việc trong tương lai đòi hỏi SV phải có ý thức học tập và rèn luyện thường xuyên, liên tục. Sau khi học các nội dung lý thuyết có liên quan, SV được quan sát giáo viên mầm non tổ chức số HĐVĐV trên trẻ (kiến tập bộ môn); tiếp theo SV tập thiết kế kế hoạch, chuẩn bị các đồ dùng đồ chơi, thực hành tổ chức hoạt trong tình huống đóng vai dưới sự hướng dẫn của giảng viên bộ môn. Qua đó những kiến thức, kỹ năng có liên quan của SV được hình thành, củng cố và phát triển./.
Một số hình ảnh SV thực hành tổ chức HĐVĐV cho trẻ nhà trẻ trong tình huống đóng vai
sptwnt
Bé làm quen với cái áo
sptwnt
Bé làm quen với cái balo
sptwnt
Bé làm quen với cái mũ
sptwnt
Bé làm quen với đôi dép
sptwnt
Giờ học thực hành HĐVĐV

Nguyễn Thị Hải

Tin cùng loại