Tin tức -Sự kiện

Tổ Công đoàn Khoa Giáo dục Mầm non đã tổ chức Hội nghị Công đoàn Nhiệm kỳ XII (2017 – 2022)

Ngày đăng: 23/10/2017 -16:58:22 PM

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-CĐ của Ban Chấp hành Công đoàn Trường CĐSP Trung ương Nha Trang, sáng ngày 22 tháng 10 năm 2017, Tổ Công đoàn Khoa Giáo dục Mầm non đã tổ chức Hội nghị Công đoàn Nhiệm kỳ 2017 – 2022.
sptwnt
Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết về hoạt động của Tổ Công đoàn Khoa Giáo dục Mầm non nhiệm kỳ 2012 – 2017; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong Nhiệm kỳ 2017 – 2022. 
Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, hội nghị đã đánh giá đúng thực trạng tình hình cán bộ, nhà giáo, người lao động và hoạt động công đoàn, kết quả thực hiện các hoạt động của Công đoàn Khoa trong nhiệm kỳ vừa qua. Hội nghị cũng chỉ ra được những tồn tại và nguyên nhân; đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp trong nhiệm kỳ tới với nhiệm vụ trọng tâm là: 1/ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các công đoàn viên, người lao động thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật cuả Nhà nước; tham gia xây dựng đội ngũ công đoàn viên trong Khoa có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ; 2/ Tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học; 3/Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ của lãnh đạo khoa để làm tốt công tác công đoàn; 4/Tăng cường các hoạt động chuyên môn do tổ công đoàn phát động và tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung của nhà trường và điều kiện thực tế của Khoa. 
Với tinh thần trách nhiệm và sự nhất trí cao của các đồng chí công đoàn viên người lao động, Hội nghị đã bầu công đoàn viên Phí Thị Thu Huyền đảm nhiệm chức vụ Tổ trưởng Tổ Công đoàn Khoa Giáo dục Mầm non Nhiệm kỳ 2017  - 2022. 
Hội nghị kết thúc trong bầu không khí phấn khởi, đoàn kết, dân chủ, cởi mở cùng với niềm tin vào thành công trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn Khoa trong giai đoạn mới./.

Phạm Thị Vân Anh

Tin cùng loại