Tin tức -Sự kiện

Tổ chức Đại hội Lớp – Đại hội Chi đoàn Khoa Giáo dục Mầm non Năm học 2022-2023.

Ngày đăng: 06/11/2022 -10:11:55 AM

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, hoạt động phong trào Đoàn năm học 2021 – 2022, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới 2022-2023, kiện toàn đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Ban chủ nhiệm Khoa Giáo dục Mầm non phối hợp với Phòng Công tác sinh viên định hướng cho toàn thể các lớp – chi đoàn trực thuộc tổ chức Đại hội lớp – Đại hội Chi đoàn trong tháng 10 năm 2022.
Đến dự đại hội của các lớp có đại diện Ban chủ nhiệm khoa Giáo dục Mầm non, đại diện BCH Đoàn trường, đại diện BCH Liên chi đoàn khoa, các thầy cô là Đảng viên, giảng viên trực tiếp giảng dạy. 
Đại hội của các lớp đã tổ chức đúng kế hoạch, chuẩn bị tương đối đầy đủ thông qua đại hội trù bị để Đại hội chính thức được tiến hành gọn nhẹ, hiệu quả. Đại hội đã đề ra được chỉ tiêu phấn đấu về học tập, rèn luyện, tốt nghiệp, hoạt động phong trào cùng các biện pháp thực hiện tương đối cụ thể, phù hợp.
Sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và ý kiến tham luận của sinh viên đã làm cho không khí Đại hội thêm sôi nổi và có ý nghĩa. Đại hội cũng đã tín nhiệm bầu ra Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn có đủ năng lực để quản lý và tổ chức các hoạt động của lớp, của chi đoàn.
Kết thúc Đại hội, các lớp, các chi đoàn đã nhất trí tán thành Nghị quyết đại hội và quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.
Một số hình ảnh Đại hội tại các lớp
sptwnt.edu.vn
sptwnt.edu.vn
sptwnt.edu.vn

Phạm Quỳnh Hương

Tin cùng loại