Tin tức -Sự kiện

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Thực trạng tính tích cực học tập học phần Tâm lý học – Giáo dục học đại cương của sinh viên ngành Giáo dục mầm non, trình độ cao đẳng, Trường Cao đẳng

Ngày đăng: 14/12/2021 -09:59:40 AM

Chiều ngày 12 tháng 12 năm 2021, theo hình thức trực tuyến, Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Thực trạng tính tích cực học tập học phần Tâm lý – Giáo dục học đại cương của sinh viên ngành GDMN trình độ cao đẳng, trường CĐSP TW-NT” do Thạc sỹ Nguyễn Đức Thới thuộc đơn vị Khoa Giáo dục mầm non triển khai thực hiện.
sptwnt.edu.vn
Tại buổi họp, hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc của tác giả trong triển khai thực hiện đề tài đảm bảo đúng tiến độ. Đề tài mang tính ứng dụng cao, làm cơ sở giúp giảng viên có thêm kinh nghiệm quý báu trong giảng dạy các học phần nói chung, đối với việc giảng dạy học phần Tâm lý học – Giáo dục học đại cương nói riêng nhằm phát huy tính tích cực học tập của sinh viên. Các thành viên hội đồng nghiệm thu cũng đã trao đổi thẳng thắn, đóng góp ý kiến cụ thể, sát thực một số nội dung giúp tác giả hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu của mình./.
Ảnh: Vũ Văn Hưởng

 

 

Vũ Thị Thúy

Tin cùng loại