Tin tức -Sự kiện

Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Khoa năm 2020

Ngày đăng: 08/09/2020 -10:01:39 AM

Ngày 4/9/2020, Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Khoa:  “Thực trạng khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của sinh viên cao đẳng khóa 2019 chuyên ngành Giáo dục Mầm non” của Giảng viên chính – Thạc sỹ Nguyễn Văn Danh.
sptwnt
Tác giả Nguyễn Văn Danh trình bày kết quả nghiên cứu
Đề tài của tác giả Nguyễn Văn Danh mang tính thực tiễn cao, có ý nghĩa đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà Trường trong giai đoạn hiện nay. Các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của tác giả trong việc tổng hợp những vấn đề lý luận, khảo sát thực trạng từ đó đề xuất các biện pháp nhằm khắc phục các khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của Sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non. Hội đồng nghiệm thu đã trao đổi, đóng góp ý kiến giúp tác giả hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài.
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài./.
Hình ảnh: Minh Phương
 

Phí Thị Thu Huyền

Tin cùng loại