Tin tức -Sự kiện

Khoa Giáo dục mầm non nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm học 2020 – 2021

Ngày đăng: 01/03/2021 -14:17:51 PM

Sáng ngày 27/2/2021, hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa " Sưu tầm và biên soạn hình ảnh, video clip phục vụ dạy học học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh " do ThS. Hoàng Thị Mỹ Hảo – Giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non làm chủ nhiệm đã họp. Hội đồng thẩm định có 05 thành viên:

1. ThS. Lê Thị Hiền – Trưởng Khoa GDMN - Chủ tịch hội đồng;
2. TS. Nguyễn Trung Triều – Trưởng phòng TCCB – Giảng viên Tư tưởng Hồ Chí Minh - ủy viên phản biện;
3. ThS. Lê Văn Dũng – Giảng viên Tư tưởng Hồ Chí Minh - ủy viên phản biện;
4. ThS. Phạm Văn Liệu – Trưởng nhóm Lý luận chính trị - Ủy viên;
5. NCS. Nguyễn Văn Hảo – Phó phòng QLKH - Thư ký hội đồng.
Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở làm việc theo quy định hiện hành theo trình tự: tác giả trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài; các thành viên hội đồng nhận xét, phản biện đề tài về: tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn, các giải pháp...
Trên nền tảng lý luận và thực tiễn, tác giả đã sưu tầm, biên soạn được 20 hình ảnh và 10 video clip phục vụ dạy học học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh đảm bảo nội dung, hình thức, đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và có thể hỗ trợ sinh viên tự học, tự nghiên cứu.
Các thành viên hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về mặt ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Kết quả của đề tài nghiên cứu có thể ứng dụng trong việc giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường CĐSP Trung ương – Nha Trang góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy mang lại hiệu quả tích cực đối với người học.
Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu kín với kết quả 5/5 phiếu (tỷ lệ 100%) đồng ý thông qua kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở " Sưu tầm và biên soạn hình ảnh, video clip phục vụ dạy học học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh " do ThS. Hoàng Thị Mỹ Hảo – Giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non làm chủ nhiệm. Bên cạnh đó, hội đồng nghiệm thu cũng đề nghị tác giả chỉnh sửa một số chi tiết theo góp ý của các thành viên hội đồng để kết quả  nghiên cứu của đề tài được hoàn thiện hơn./.
Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu
sptwnt
sptwnt
sptwnt
sptwnt
Hình ảnh: Trần Công Huân

Trần Công Huân

Tin cùng loại