Tin tức -Sự kiện

Đại hội chi bộ 4 lần thứ VI – Nhiệm kỳ 2017 - 2020

Ngày đăng: 26/05/2017 -14:51:25 PM

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII, Nghị Quyết của Đảng Bộ Trường CĐSPTW – Nha Trang  nhiệm kỳ 2015 - 2020, sau một thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện đúng quy trình hướng dẫn, được sự đồng ý của Đảng ủy Trường CĐSP Trung ương  Nha Trang, 15 giờ 00 ngày 18 tháng 5 năm 2017, Chi bộ 4 tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ trong thời gian tới, đồng thời bầu ra cấp ủy để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. 

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng  Nhà trường cùng các đồng chí trong Đảng ủy, bí thư các chi bộ, đại diện các tổ chức đoàn thể của Trường.
Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thành công tốt đẹp; Đại hội đã đóng góp ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2017 về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác chuyên môn, công tác xây dựng và phát triển Đảng, công tác lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể, đồng thời biểu quyết nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đề ra cho chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Đại hội cũng đã lựa chọn được những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, nhiệt huyết nhất vào cấp ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020. 
 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã biểu dương những thành tích xuất sắc của chi bộ 4 trong thời gian qua, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo sát sao cho chi bộ trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí Lê Thị Hiền - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã thay mặt chi bộ cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Nhà trường, coi đây là kim chỉ nam cho Nghị quyết của chi bộ và hứa sẽ quán triệt thực hiện hiệu quả.
Đại hội tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần trách nhiệm, Chi ủy chi bộ sẽ phát huy được sức mạnh tập thể, đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, ra sức phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết Đại hội đã đề ra nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ./.
Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội
sptwnt
Đồng chí Nguyễn Thị Hằng phát biểu chỉ đạo Đại hội
sptwnt
Đ/c Nguyễn Thị Thảo đọc Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết chi bộ  4- nhiệm kỳ 2015-2017
sptwnt
Đ/c  Lê Thị Hiền đọc Phương hướng công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020
sptwnt
Các đ/c đại biểu và đảng viên tham dự Đại hội
sptwnt
Ban chấp hành chi bộ 4 nhiệm kỳ 2017-2020
 

Nguyễn Thị Thảo

Tin cùng loại