Tin tức -Sự kiện

Sinh viên M26G tổ chức Đại hội lớp – Chi đoàn năm học 2022 – 2023

Ngày đăng: 12/10/2022 -09:45:48 AM

Theo kế hoạch của Nhà trường, vào sáng ngày 09/10/2022, tại hội trường B của Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang, tập thể lớp M26G đã tiến hành Đại hội lớp – chi đoàn mẫu năm học 2022 - 2023. Đại hội được tiến hành nhằm tổng kết hoạt động năm học 2021 - 2022 và đề ra phương hướng hoạt động cho năm học mới 2022 - 2023 của lớp – chi đoàn M26G. Bên cạnh đó, việc tiến hành đại hội mẫu còn giúp cho các lớp – chi đoàn khác trong Nhà trường rút kinh nghiệm tổ chức đại hội trong thời gian tới.

Đại hội đã nhận được nhiều sự quan tâm của các phòng, ban, khoa và các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên của Nhà trường. Tại đại hội, giáo viên chủ nhiệm và toàn thể sinh viên M26G hân hạnh được đón tiếp đại diện Phòng Công tác sinh viên, đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Giáo dục Mầm non, Ban chấp hành Đoàn trường, Hội Sinh viên trường và Liên chi đoàn Khoa Giáo dục Mầm non cùng với sự tham dự đầy đủ của bí thư chi đoàn, lớp trưởng các lớp trong Nhà trường. 

Ở đại hội, đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo tổng kết và báo cáo phương hướng hoạt động của lớp – chi đoàn M26G, nghe các bản tham luận của các thành viên trong lớp và các bài phát biểu của các đại biểu khách mời là đại diện Phòng Công tác sinh viên, đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Giáo dục Mầm non, Ban chấp hành Đoàn trường. Qua nội dung của các bản báo cáo, tham luận cũng như các ý kiến thảo luận, thống nhất chỉ tiêu phấn đấu ở các mặt học tập, rèn luyện và phát biểu của đại biểu khách mời, tập thể sinh viên M26G đã nghiêm túc nhìn nhận, rút ra những ưu điểm, hạn chế, kinh nghiệm từ hoạt động của lớp – chi đoàn trong năm học trước cũng như bổ sung được những nội dung cần thiết, xác định được các chỉ tiêu, biện pháp phấn đấu cho phương hướng hoạt động trong năm học mới. Bên cạnh đó, đại hội cũng nhận được các ý kiến góp ý nhằm giúp cho bí thư, lớp trưởng các lớp tham dự rút kinh nghiệm trong khâu tổ chức đại hội.

Từ đại hội lớp – chi đoàn đầu năm học, mỗi thành viên lớp M26G nói riêng và từng sinh viên Trường CĐSP TW – Nha Trang nói chung sẽ xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện cá nhân để cùng tập thể lớp phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu đề ra, từ đó góp phần cùng với cán bộ, giảng viên, viên chức Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

Một số hình ảnh từ đại hội
sptwnt.edu.vn
sptwnt.edu.vn
sptwnt.edu.vn
sptwnt.edu.vn
 

 

 

Nguyễn Việt Trung

Tin cùng loại